M.P.D.R.C. - MUTUALIST PROFESSIONAL DOCTORS RELATIONSHIP COMMUNITY | NGIULU MU

Username  Password  Ricordami

 mercoled 20 marzo 2019

Coordinatore Prof. Alfonso  Preside Zampogna

 HOME PAGE

 RECENSIONI

 ELENCO REFERENTI

 APPUNTAMENTI

 IL FORUM

 ASSISTENZA

 CONTATTI

 MPDRC SUL TUO SITO!


Sondaggio

BULLISMO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO, MALATTIA ENDEMICA E SINTOMATICA DI UNA SOCIETA FRANTUMATA, ASOCIALE ED ASOLIDALE

BULLI ARROGANTI PROTAGONISTI IN SISTEMI SCOLASTCI INDIFFERENTI E DISGREGATI

34%

BULLI SOGGETTI DI ACCUMULATO MALESSERE ESISTENZIALE

25%

BULLI VITTIME DI PIU' VASTE CULTURE E SISTEMI DI POTERE DEVIATI

37%

 

 

Indietro

NGIULU MU

data pubblicazione Mercoled 19 dicembre 2018

inviata da Alfonso ZampognaLUCCIOLA DINVERNO

ngiulu ngiulu mu
pru chi nn scciu
pri c nntti e jjrnu
t fi smpri c mma
pri c tttu vdi e ssnti
e se nnti cnsi
a ndi vjju ju
tu maccumpgni
Tu smpri zzttu
e snza scoramntu
pru se chju  chi fzzu
nno ti pici e nn diggersci
e qundu ncrchi vta
ncrcsa ju mi mbntu
chi nno pici d tttu
mmncu a mma
ti lmiti a ciangri
e accuss ssa
tntu c mindaccrgiu
pru se nn vjjiu
ttti   minchjiti meij
gni vta chi ti sntu
nsilemnzu ciangiulnu
Mmij chi rdi
mmij chi tinczzi
mmij chi mm cummnti
slu cgni vta
cingiu pru ju c tta
p m strjhni strij
e p m strjhni convincimnti
M mmma smpri mi dica
vi trjhnquillu t strjhti
e  ndi vij
c smpri nc llngiulu
chi taccmpgna
ma sttti attntu ssmpri
e mmij nn t scordri
c qundu lngiulu cingi
 divulu rrdi
E jju gni ttntu
qundu secndu ma
p ddavvru faca  bbnu
mi gguardva rrtu
nn ttntu  vdu a tta
cumpgnu mu ciangiulnu
ch sapa c c mma
smpri taccumpagnvi
quntu  goda n pcu tntu
vidndu  m diavlu
ch sincazzva
ma nn vida a nnju
nn ngiuli cuntnti
e nn divuli ncazzti
U bllu cgni vta
trjha ma e mma mi dicvu
c sicuramnti se nn trjhi
armnu tu snza dbbiu arcnu
jri destintu smpri c mma
Nn j c nn ci crdu
s dicu m mmma
j p ddavvru
chja nt st csi
nn dci mbrjji
e spi cchijj d prviti
dgni Crsia p ddavvru
Ma gni ttntu armnu tu
nt ttta a m vta
n vta sla
dammlla st soddisfazini
c tttu  rstu
cchjj nn minterssa
Pcchistu ju ti prgu
cumpgnu mu
fedli e ciangiulnu
fmmi  ti vdu
chi ncrchi vvta rrdi
accuss gni tntu gdu
pru chi nn vdu
 mi scilu
e ppij c tta  mi scilu
p divulu chi sinczza
p m dispttu
(A, B ... Z)


Indietro

Segnala questa pagina

 

 

Aggiungi ai preferiti

Pagina iniziale

 

Gli Appuntamenti

Le Sedi Scolastiche

Cerca la sede scolastica pi vicina inserendo il CAP, il nome della scuola o la citt

 

La Mailing List

Resta sempre aggiornato sulle novit, le comunicazioni, i corsi dell'Ufficio Monitoraggio Pratiche Didattiche della Provincia di Reggio Calabria inserendo il tuo nome ed il tuo indirizzo email

 

 

 

Powered by Dargal.it

Recensioni   Elenco Referenti   Appuntamenti   Il Forum   Assistenza   Contatti