M.P.D.R.C. - MUTUALIST PROFESSIONAL DOCTORS RELATIONSHIP COMMUNITY | NT PAYSI YORYA

Username  Password  Ricordami

 mercoled 1 dicembre 2021

Coordinatore Prof. Alfonso  Preside Zampogna

 HOME PAGE

 RECENSIONI

 ELENCO REFERENTI

 APPUNTAMENTI

 IL FORUM

 ASSISTENZA

 CONTATTI

 MPDRC SUL TUO SITO!


Sondaggio

BULLISMO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO, MALATTIA ENDEMICA E SINTOMATICA DI UNA SOCIETA FRANTUMATA, ASOCIALE ED ASOLIDALE

BULLI ARROGANTI PROTAGONISTI IN SISTEMI SCOLASTCI INDIFFERENTI E DISGREGATI

33%

BULLI SOGGETTI DI ACCUMULATO MALESSERE ESISTENZIALE

24%

BULLI VITTIME DI PIU' VASTE CULTURE E SISTEMI DI POTERE DEVIATI

38%

 

 

Indietro

NT PAYSI YORYA

data pubblicazione Marted 09 febbraio 2021

inviata da Alfonso ZampognaPreside

'Nt' paysi ch t trjhvi
yrnu e ntti nd'hi m' si
cmu thi stri e cumportri
c se a csu cdi n trra
n t pi chy yisri
Ma se mbci n si nnti
e a gnti n cansci
 caminri nt t srhta
n pensndu prpriu nnti
t scarrlli facilmnti 
e se pru t sti frmu
n sla btta vntu
m tbbtti mantinnti
Ndhi pnsi gni vta
c smiriyi  luntnu
c c t ncntrjhi
ed c t vvicni
caminndu  sfasamntu
c se sbyyi u pstu ti
chy chi ndvsti e ndhi 
pru se diamnti argntu ed ru
mncu p ta mbli nnti
Nt paysi Yoryha
nc n gidici mancnu
critu brttu e maldttu
scanztu ttti e rivertu
ch gnra t pri
smpri nsonnichyytu e compundtu
cmu n gyu p cntu gayni
pri ch pyya ttt yrna
ma n fci nnti nnti
c s lmita gni matna
cantri quntu y bllu u sli
slu qundu s crca  sra
pecch n fci chy danni
St gidici veramnti
y srhnu e pru corntu
e malanva pe c y fisstu
c s nggniya ch s sentnzi
ch s stdia ttti lnghi
mllestsci tnti cundnni
ch ncumncianu snza mnu
p c rrva o ncppa
nt s gru o s portta
chllra a s vta pti valri
mncu mnu n tornsi
trjhovtu n trra  srhoppicri
Nt paysi Yoryha
cmpa n prviti fundtu e pcciu
p s fmmini  catna srhtta
assi luntnu  d s Crsia
ch nt srhti vci fuyndu
e ch mni nt sacchtti
nt rubtta vci muccindu
pni psci e patennsrhi
chgni matna sna i campani
m rissyya pru i ghyri
c se n mncu Du snti
e se pi dci mssa
ftti  Du e lldi  gnti
dispensndu ttti qunti
Madnni Crsti e Santi
paradsi purgatri lmbi e mprni
e se n nc nnti mangiri
cmpa i yrna d s vta
fttendu slu e yastimndu
qundu pi p sventra
s trjhva  ch cumpssa
nt payisi crscinu stt sli
i cumpundti i svelti e i futtti
pru chy tutti i peccti
e p chyi ch ndhnnu crna
p ngusciyti cumpessti
crscinu pru ttti i gui
yu cmpa chy  chi pnsi
ma se llstnti mri
sttti qutu e spensertu
c s tsta fma  nnti
senza u s Du scunsidertu
ch d s pttu n dispnsa
mncu se p malasrti
 trjhva  diynu o c nnti
Nt paysi Yoryha
n t pi mncu sperdri
dpu tttu chyu chi t fci
d mdicu  st paysi
ch slu qundu t vdi
maltu mprssu mrti 
s snti assi ngornsi
yu s frma slu  pensri
quantu dnni s pti vitri
c se pi n fci nnti
p yu y assi myyu
pecch i danni s cmu  dnti
se cdi nu cdunu tnti
c se ncumncia  sentenziyri
o pi t scrvi s rigtti
c medicinli assi susptti
prma dci e pi cunfrma
c lmu pru se diynu
gnra ndvi sri prntu
p tambtu e u campusntu
ch Signri Du n pti spettri
c sttrda  morri
Ttti ltrjhi st paysi
cmpunu slu cmu pnnu
m rstanu smpri yrta
cm psci ch vni  glla
e nmmu rrvanu mi csa
ch mnti chysa e lnchi tsi
snza dri trjhppu scnsu
 c cu yi ndvi  campri
e se matna briscendu u sli
lmini s rrtanu p Mssa
prganu Du e i s Snti
m vnnu avnti ch s nchi
e pmmu fnnu frnca
c se pi n nc stnnu
sccuntentnu stssu
m cmpanu snza dnnu
slu c Du e tutti i Snti
e p chstu gni simna
fnnu i Missi raccumandti
m s scnzanu p ttta a vta
d dnni ftti e mncu pensti
Nt tttu st burdllu
cunttu vivt e canttu
pnsa mumntu e capsci
c t pi scanzri
ndi ndhi yri o fuyri
gurda yrna ch t bstanu
m s scnzanu d t gurra
e p rstu t pi nsonnri
Ma se ttti fnnu a gurra
p campri n snta pci
ndi vi nt st trra
pmmu sti slu c t pci
Cmpa pru snz si
chi casnu y chsta vta
pregndu Du nmmu s nczza
e m t dna na smovta
c n bna scotulta
terremtu lluvini pestilnze
fni d mndu nt n yornta
snnu ttti tti d s potnza
ccuss m fci p smpri fnta
ch yocri sempiternu
yu pzzu ma n mbyyu
restndu frmu yosrhiyri
yu mncu mrtu vli
t mmazza o t dnna
c moru spr n crci
m srva ttti qunti
c t bsta sulamnti
n sputtri e yri avnti
ra yu ch n scciu
quali y myyu sceyyri
p n sarbzza mmantinnti
dssu  Du Patrjhetrnu
pru a fni dgni stria
m cnza cmu vli
p ttt scmi e squaccarsi
ch vnnu smpri i stssi csi
e s pyyanu p cannarni
ffcandusi pgni csa
ra n s yu ma prpriu yu
ch m scumpyyu ch mnti
o m scampnu ch cri
ch st csi n nc bdu
dssu tttu scnza Du
pecch s pru ftti s
cmpu gurdu e drmu
sfarnu p c vli e p c snti
cnti storyi sentnzi e cnti
p lsrhi patti d m gnti
nsin chi n' mru
o divntu pcciu


(A, B ... Z)
 
1)NT PAYSI YORYA / NEL PAESE DI GIORGA / Nel paese che ti trovi / giorno e notte devi sapere / come devi stare e comportarti / ch se per caso cadi a terra / non ti puoi pi alzare / Ma se invece non sai niente / e la gente non la conosci / a camminare nella tua strada / non pensando proprio a niente / ti scarrelli facilmente / e se anche ti stai fermo / basta un solo colpo di vento / basta un solo colpo di vento / per abbatterti immediatamente / Devi pensare ogni volta / a chi punti da lontano / con chi ti incontri / e a chi ti avvicini / camminando in confusione / perch se sbagli il tuo posto / quello che avesti ed hai / anche se diamante argento e oro / nemmeno per te vale niente / Nel paese di Giorga / c un giudice perverso / creato brutto e maledetto / scansato da tutti e riverito / che ad ogni ora ti sembra / sempre assonnato e confuso / come un gallo per cento galline / sembra che le fecondi tutti i giorni / ma non fa niente di niente / perch si limita ogni mattina / a cantare quanto bello il sole / soltanto quando tramonta a sera / perch non fa pi danni / Questo giudice veramente / bizzarro ed anche cornuto / e guai per chi fissato / perch si inventa con le sue sentenze / che se li studia tutte lunghe / per definire tante condanne / che incominciano senza meno / per chi arriva o incappa / nel suo raggio o alla sua portata / ch allora la sua vita pu valere / nemmeno di un tornese / trovato a terra inciampandoci / Nel paese di Giorga / vive un prete fuso e pazzo / per le sue donne a catena stretta / assai lontano dalla sua Chiesa / che nel/ le strade va correndo / e con le mani nelle tasche / va nascondendo nella tonaca / pane pesci e rosari / che ogni mattina suona le campane /   per svegliare anche i ghiri / perch altrimenti nemmeno Dio lo sente / e se poi dice messa / fotte Dio ed illude la gente / distribuendo a tutti quanti / Madonne Cristi e Santi / paradisi purgatori limbi e inferni / e se non c niente da mangiare / campa i giorni della sua vita / fottendo da solo e bestemmiando /  quando poi per sventura / / si accaparra chi confessare / nel paese crescono alla luce del sole / i confusi i confutati ed i fottuti  /  anche pi di tutti i peccati / e per quelli che hanno le corna / per le  /  confessate / crescono anche tutti i guai / Lui campa pi di quanto pensi / ma se improvvisamente muore / statti calmo e spensierato / ch la sua mente fuma come niente / senza il suo Dio sconsiderato / ch del suo patto non lo dispensa / nemmeno se per malasorte / lo trova digiuno o con niente / Nel paese di Giorga / non puoi nemmeno dimenticare / dopo quello che ti fece / del medico di questo paese / che solo quando ti vede / ammalato prossimo alla morte / si sente molto gagliardo / Lui si ferma solo ad immaginare / quanti danni si pu evitare /  ch se poi non fa niente /  per lui  molto meglio / perch i danni sono come i denti / se cade uno cadono tanti / ch se incomincia a sentenziare / o ti prescrive le sue ricette / con medicine assai sospette / prima dice e poi conferma / che luomo anche se digiuno / ad ogni ora deve essere pronto / per la bara e il cimitero / perch il Signore Dio non pu attendere / chi si attarda a morire / Tutti gli altri di questo paese / vivono soltanto come possono / per restare sempre allin piedi / come il pesce che viene a galla / e non arrivare a casa / con la mente chiusa e gambe stecchite / senza creare troppo disturbo / a chi con loro deve campare / e se al mattino apparendo il sole / gli uomini si radunano per la Messa / pregano Dio ed i propri Santi / per andare avanti con le proprie gambe / e per farla franca / perch se poi non ci stanno / saccontentano lo stesso / di vivere senza danno / soltanto con Dio e tutti i Santi / e per questo ogni settimana / celebrano le Messe raccomandate / perch li liberino per tutta la vita / dai danni fatti ma nemmeno pensati / In tutto questo bordello /  raccontato vissuto e cantato / immagina allistante e capisci / chi ti puoi evitare / dove devi andare o fuggire / valuta i giorni che ti bastano / per evitare la tua guerra  / e per il resto puoi sognare / Ma se tutti fanno la guerra / per vivere in santa pace / dove vai in questa terra / per star da solo con la tua pace / Vivi anche senza saperlo / il casino che questa vita / pregando Dio che non si arrabbi / e non ci dia una smossa / con una buona scrollata / terremoti alluvioni pandemie / fine del mondo in una giornata / sono tutti atti della sua potenza / cos per farla per sempre finita / perennemente col gioco / io posso ma non voglio / restando fermo poi a tramare / Lui nemmeno morto vuole / ammazzarci o condannarci / perch mor sopra ad una croce / per salvarci tutti quanti / ch a noi basta solamente / non sfottere ed andare avanti / Ora io che non so /  cosa meglio scegliere / per una salvezza immediata / lascio a Dio Padreterno / la fine dogni storia / che provveda come vuole / per tutti gli scemi e sbruffoni / che vogliono sempre la stessa cosa / e si afferrano per il collo / strozzandosi per ogni cosa / non sono io ma proprio io / che mi affanno con la mente / e mi slargo col cuore / ch a queste cose non ci bado per niente / lascio tutto alla sapienza di Dio / perch sono pure incombenze sue / campo guardo e dormo / rispolvero per chi vuole e per chi sente / canti storie sentenze e racconti / per lustri vissuti dalla mia gente  / sino a che non muoio / o divento pazzo

Indietro

Segnala questa pagina

 

 

Aggiungi ai preferiti

Pagina iniziale

 

Gli Appuntamenti

Le Sedi Scolastiche

Cerca la sede scolastica pi vicina inserendo il CAP, il nome della scuola o la citt

 

La Mailing List

Resta sempre aggiornato sulle novit, le comunicazioni, i corsi dell'Ufficio Monitoraggio Pratiche Didattiche della Provincia di Reggio Calabria inserendo il tuo nome ed il tuo indirizzo email

 

 

 

Powered by Dargal.it

Recensioni   Elenco Referenti   Appuntamenti   Il Forum   Assistenza   Contatti