M.P.D.R.C. - MUTUALIST PROFESSIONAL DOCTORS RELATIONSHIP COMMUNITY | A CORTARA

Username  Password  Ricordami

 luned 27 giugno 2022

Coordinatore Prof. Alfonso  Preside Zampogna

 HOME PAGE

 RECENSIONI

 ELENCO REFERENTI

 APPUNTAMENTI

 IL FORUM

 ASSISTENZA

 CONTATTI

 MPDRC SUL TUO SITO!


Sondaggio

BULLISMO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO, MALATTIA ENDEMICA E SINTOMATICA DI UNA SOCIETA FRANTUMATA, ASOCIALE ED ASOLIDALE

BULLI ARROGANTI PROTAGONISTI IN SISTEMI SCOLASTCI INDIFFERENTI E DISGREGATI

33%

BULLI SOGGETTI DI ACCUMULATO MALESSERE ESISTENZIALE

24%

BULLI VITTIME DI PIU' VASTE CULTURE E SISTEMI DI POTERE DEVIATI

38%

 

 

Indietro

A CORTARA

data pubblicazione 03/03/2008

di Zampogna Alfonso

A CORTARA
Luned 06 marzo 2017

Crta s"
ma blla pru
ca" li fattizzi mi
su" mmegghju i tnti trji
pecch"issu cntu
slu p lna ntti
e nno" pp sli jrnu
Mi mandu m" mamma
l"tra matna
t" funtna
u" pigghju l"qqua ta
ch"ra frsca e bbona
Ju vena cuntnta
ma p sli "nta "ll"cchi
ctti pe" "nna ptra
"mmenz" srata
e ccortra e ddinncchja
ruppa a t" funtna
Ttti mi dnnu ra
mu" cjangju "i dincchjia
e nno "a cortra
ch" di crta e ttantu
si pti ricattri
Ju no.cjngju
no" pe" dincchjia
e nno" p cortra
ju cjangju slu pe" ttia
ca ti tirsti fra
No .nsccju a" "undi jsti
e ppe" quli strati stravijsti
scciu slu ca
cmu a "nnu ltru ti "ndi jsti
snza critrju e rragjni
piggjndu a prma strta
chi ttrovsti
"a prma strta lnga
chi tti "mbattu
"bbandunndu ccoss
u cri mu
Ju sccju ca" pe" mmia
no .nslu a lna si "ndi fuju
e arrtu nivolti
si "mmuccju
Ju sccju pj ca
"i qundu t mi scumparsti
a "mma sla e ppccja
mi dasssti
No .nciangju cchj ca
dincchjia e ccortra
"rruppa t" funtna
ju cjngju jrnu e nntti
p me" sventra

(A, B ... Z)

Indietro

Segnala questa pagina  |   Archivio Completo

 

 

Powered by Dargal.it

Recensioni   Elenco Referenti   Appuntamenti   Il Forum   Assistenza   Contatti