M.P.D.R.C. - MUTUALIST PROFESSIONAL DOCTORS RELATIONSHIP COMMUNITY | A CORTARA

Username  Password  Ricordami

 luned 8 marzo 2021

Coordinatore Prof. Alfonso  Preside Zampogna

 HOME PAGE

 RECENSIONI

 ELENCO REFERENTI

 APPUNTAMENTI

 IL FORUM

 ASSISTENZA

 CONTATTI

 MPDRC SUL TUO SITO!


Sondaggio

BULLISMO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO, MALATTIA ENDEMICA E SINTOMATICA DI UNA SOCIETA FRANTUMATA, ASOCIALE ED ASOLIDALE

BULLI ARROGANTI PROTAGONISTI IN SISTEMI SCOLASTCI INDIFFERENTI E DISGREGATI

33%

BULLI SOGGETTI DI ACCUMULATO MALESSERE ESISTENZIALE

24%

BULLI VITTIME DI PIU' VASTE CULTURE E SISTEMI DI POTERE DEVIATI

38%

 

 

Indietro

A CORTARA

data pubblicazione 03/03/2008

di Zampogna Alfonso

A CORTARA
Luned 06 marzo 2017

Crta s"
ma blla pru
ca" li fattizzi mi
su" mmegghju i tnti trji
pecch"issu cntu
slu p lna ntti
e nno" pp sli jrnu
Mi mandu m" mamma
l"tra matna
t" funtna
u" pigghju l"qqua ta
ch"ra frsca e bbona
Ju vena cuntnta
ma p sli "nta "ll"cchi
ctti pe" "nna ptra
"mmenz" srata
e ccortra e ddinncchja
ruppa a t" funtna
Ttti mi dnnu ra
mu" cjangju "i dincchjia
e nno "a cortra
ch" di crta e ttantu
si pti ricattri
Ju no.cjngju
no" pe" dincchjia
e nno" p cortra
ju cjangju slu pe" ttia
ca ti tirsti fra
No .nsccju a" "undi jsti
e ppe" quli strati stravijsti
scciu slu ca
cmu a "nnu ltru ti "ndi jsti
snza critrju e rragjni
piggjndu a prma strta
chi ttrovsti
"a prma strta lnga
chi tti "mbattu
"bbandunndu ccoss
u cri mu
Ju sccju ca" pe" mmia
no .nslu a lna si "ndi fuju
e arrtu nivolti
si "mmuccju
Ju sccju pj ca
"i qundu t mi scumparsti
a "mma sla e ppccja
mi dasssti
No .nciangju cchj ca
dincchjia e ccortra
"rruppa t" funtna
ju cjngju jrnu e nntti
p me" sventra

(A, B ... Z)

Indietro

Segnala questa pagina  |   Archivio Completo

 

 

Powered by Dargal.it

Recensioni   Elenco Referenti   Appuntamenti   Il Forum   Assistenza   Contatti